REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Regulamin Sklepu Internetowego PRZYCZEPKI.EU określa wzajemne zobowiązania stron, zasady składania zamówień oraz sprzedaży produktów oferowanych przez sklep internetowy PRZYCZEPKI.EU.

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym PRZYCZEPKI.EU prowadzony jest przez firmę Car-Park P.U. ul. Harnasie 4 , 20-857 Lublin, tel. 507-320-508, biuro@przyczepki.eu, NIP 712-292-53-23, REGON 060016885.
 2. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

 

 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej PRZYCZEPKI.EU
 2. Każde z zamówień w naszym sklepie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone drogą mailową bądź telefoniczną 
 3. Czas realizacji Zamówienia zależy od zamawianego asortymentu i jest ustalany indywidualnie z Kupującym

 

 

§3. PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
 3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 4. Dostępne formy płatności:
 • osobiście w siedzibie firmy
 • płatność przelewem na rachunek bankowy SPRZEDAWCY (zamówienie realizowane będzie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)
 • płatność kartą kredytową przez Internet w trakcie składania zamówienia. Zamówienia opłacone kartą kredytową są realizowane jedynie pod warunkiem uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Klienta

 

§4. DOSTAWA

 1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 2. Towary można odebrać osobiście w siedzibie firmy uzgadniając wcześniej termin odbioru lub są dostarczane do klienta za pośrednictwem Paczkomatów inPost, Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD.
 3. W wypadku zamówień nietypowych czas realizacji może się wydłużyć. W każdym takim przypadku Klienci informowani są telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.
 5. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

 

 

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. W takim przypadku należy złożyć sprzedawcy na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 2. Nie ma możliwości zwrotu towaru bez dowodu zakupu, z widocznymi śladami użytkowania lub uszkodzonego, po upływie terminu określonego w punkcie 1.
 3. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 4. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu na konto bankowe wskazane przez Kupującego.
 5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

 

 

§6.REKLAMACJE

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz wypełnienie i odesłanie formularza reklamacyjnego.
 2. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący. Nie odbieramy paczek wysłanych za pobraniem. 

 

 

§7.POSTANOWIENIA KOŃCOW

 1. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.
 2. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej są publikowane dla celów informacyjnych i reklamowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i sposób wykorzystania.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
 6. Zdjęcia towarów umieszczone w sklepie mają jedynie charakter poglądowy.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 16.06.2014r.